StarCraft – Informacje o aktualizacji 4.2.4Blizzard Entertainment|18 kwietnia 2018

Tryb współpracy

Artanis

 • Zmniejszono zużycie energii przez Atak z Orbity z 50 do 25 pkt.
 • Skrócono czas odnowienia Ataku z Orbity z 60 do 30 sek.
 • Skrócono czas odnowienia Przeciążenia Osłon z 300 do 180 sek.
 • Zwiększono obrażenia zadawane przez dragony z 14 (22 przeciwko celom opancerzonym) do 14 pkt. (28 przeciwko celom opancerzonym). Zwiększono premię do obrażeń uzyskaną dzięki ulepszeniom z +2 do +1 (+3 przeciwko celom opancerzonym).
 • Zwiększono podstawowy zasięg dragona z 5 do 6. Zwiększono zasięg po opracowaniu Ładunku Osobliwości z 7 do 8.
 • Zwiększono podstawowe obrażenia z 5 (10 przeciwko lekkim jednostkom) do 7 (12 przeciwko lekkim jednostkom).
 • Zmniejszono koszt ulepszenia Burza psioniczna ze 150/150 do 100/100.
 • Zmniejszenie koszt ulepszenia Amulet khaydarinowy ze 150/150 do 100/100.
 • Zmniejszono czas opracowania Amuletu khaydarinowego z 90 do 60.
 • Zmniejszono koszt ulepszenia Napływ plazmy z 200/200 do 150/150.
 • Skrócono czas opracowywania ulepszenia Napływ plazmy ze 120 do 90 sek.
 • Zdolność Przeciążenie Osłon na poziomie mistrzowskim zastąpiono Czasem odnowienia Przeciążenia Osłon i Absorpcją obrażeń na poziomie mistrzowskim. Czas odnowienia i Absorpcja obrażeń na poziomie mistrzowskim zwiększa wytrzymałość i czas działania Przeciążenia Osłon o 3% za każdy punkt, maksymalnie do 90%.
 • Zastąpiono Skrócenie czasu odnowienia ładunków przesyłowych na poziomie mistrzowskim Regeneracją energii i Skróceniem czasu odnowienia zdolności na poziomie mistrzowskim. Ta zdolność mistrzowska zwiększa regenerację energii i czasy odnowienia zdolności wszystkich jednostek Artanisa o 1,5% za każdy punkt, maksymalnie do 45%. Do objętych działaniem zdolności zaliczają się Szarża i Tornado zelotów, Bariera nieśmiertelnych, skarabeusze rozrywacza, wiązka grawitonowa feniksów i dezintegracja orkanów. Wzrasta też regeneracja energii u wysokich templariuszy i archontów. 
 • Teraz ulepszenie drugiego poziomu Artanisa, Powłoka Obronna, zapewnia 15% regeneracji życia i osłon jednostkom sojuszniczym.
 • Teraz Przywracanie osłon i życia przez Powłokę Obronną na poziomie mistrzowskim zapewnia dodatkowe 0,5% regeneracji za każdy wydany punkt (wcześniej 1%). Zmniejszono maksymalną premię do regeneracji z 30% do 15%.

Han i Horner

 • Zdolność Skoku taktycznego u wszystkich jednostek Hornera nie wymaga już pola widzenia w obszarze docelowym.

Karax

 • Zwiększono obrażenia zadawane przez miraż z 5 (10 przeciwko lekkim jednostkom) do 7 pkt. (12 przeciwko lekkim jednostkom).

Raynor

 • Teraz wszystkie jednostki Raynora z fabryki i portu gwiezdnego otrzymują 20% zniżki do kosztu w gazie zamiast 20% do kosztu w minerałach.
 • Teraz zamaskowane banshee zyskują 2 do zasięgu.
 • Teraz krążowniki mogą strzelać w ruchu.
 • Skrócono czas odnowienia działa Yamato krążownika ze 100 do 60 sek.
 • Zamieniono Czas działania stymulantów na poziomie mistrzowskim na obniżenie kosztu opracowania na poziomie mistrzowskim wszystkich badań o 2% na punkt, maksymalnie o 60%.
 • Zmniejszenie obrażeń na poziomie mistrzowskim przez leczenie przez sanitariuszkę zamieniono na szybkość ataku jednostek mechanicznych na poziomie mistrzowskim. Zwiększa szybkość ataku jednostek Raynora z fabryki i portu gwiezdnego o 1% na punkt, maksymalnie o 30%.
 • Skrócono czas odnowienia Hyperiona na poziomie mistrzowskim z -3 sek. na punkt do -4 sek. Maksimum premii wzrosło z -90 do -120 sek.
 • Skok taktyczny krążownika nie wymaga już pola widzenia w obszarze docelowym.

Swann

 • Teraz ERK mogą czerpać korzyści z ulepszenia Specjalista od pojazdów na poziomie 1, które skraca czas budowy ERK o 20%.
 • Teraz ERK mogą czerpać korzyści z ulepszenia Terrańska Myśl Techniczna na poziomie 15, które zwiększa liczbę punktów życia ERK o 20%.
 • Zwiększono liczbę punktów życia helbata ze 135 do 235.
 • Zmniejszono koszt cyklonu ze 150/150 do 150/100.
 • Zmniejszono koszt ulepszenia Optyczny układ celowniczy ze 150/150 do 100/100.
 • Skrócono czas opracowania Optycznego układu celowniczego z 90 do 60 sek.
 • Zmniejszono koszt opracowania Akceleratora pola magnetycznego z 200/200 do 100/100.
 • Skrócono czas opracowywania ulepszenia Akcelerator pola magnetycznego ze 120 do 90 sek.
 • Skrócono czasy animacji początkowej i kończącej Działa 330 mm thora z 2 do 0,5 sek.
 • Zwiększono zasięg Działa 330 mm thora z 7 do 10.
 • Przeprojektowano ulepszenie Wzmacniacz impulsów zjawy. Teraz funkcjonuje następująco: Kiedy zjawa się porusza, obrażenia od pocisków Gemini wzrastają o 100%, a obrażenia od laserów pulsacyjnych o 300%.
 • Teraz ulepszenie Pole przemieszczające zjawy zwiększa o 20% szybkość zamaskowanych zjaw.
 • Zmniejszono zwolnienie zjaw z 2,6 do 1,25.
 • Zwiększono łuk ataku laserów pulsacyjnych i pocisków Gemini zjaw z 0 to 90.
 • Zwiększono tempo reakcji zjaw z 720 do 1440.
 • Skrócono czas między atakami z Laserów pulsacyjnych zjaw z 1,7 do 1,25 sek.
 • Zmniejszono próg obrażeń laserów pulsacyjnych i pocisków Gemini zjaw z 0,167 do 0,0446.
 • Skok taktyczny Herkulesa nie wymaga już pola widzenia w obszarze docelowym.
 • Teraz wrogie jednostki w pobliżu celu ataku wiertła laserowego Drakken będą wyszukiwać i atakować wszystkie jednostki zapewniające pole widzenia laserowi.
 • Zwiększono regenerację życia przez Regeneracyjną biostal z 0,6 do 2 pkt./sek.
 • Czas budowy i ulepszania na poziomie mistrzowskim zmienił nazwę na Czas budowy, ulepszania i koszt ulepszenia Wiertła Laserowego. Teraz skraca czas budowy, ulepszania i zmniejsza koszt ulepszenia o 1,5% na punkt, maksymalnie o 45%.

Poprawki błędów

Tryb współpracy

 • Wyrównano tempo naprawy wszystkich jednostek mechanicznych protosów.
 • Alarak
  • Dodano prawidłowy znacznik psioniczny statkowi-matce Alaraka.
 • Artanis
  • Poprawiono literówkę w opisie ulepszenia Napływ plazmy u Artanisa.
  • Poprawiono skrót klawiszowy ulepszenia Burza Psioniczna u Artanisa w archiwach templariuszy.
 • Dehaka
  • Poprawiono etykiety pancerzy naziemnych pierwotnej szarańczy, wybuchowych pełzaczy i zagrzebanych przebijaczy Dehaki.
 • Fenix
  • Naprawiono błąd, który powodował, że anulowanie przesyłu aktywowało Protokół Mściciela Feniksa.
  • Zaktualizowano opis ulepszenia Feniksa na poziomie 6, Zestaw ulepszeń: Fenix, aby uwzględnić zmienioną ilość obrażeń.
  • Zaktualizowano opis ulepszenia Feniksa na poziomie 4, Zestaw ulepszeń: Bohater uderzeniowy, aby uwzględnić zmienioną ilość obrażeń od Ostrzy Rykoszetowych.
 • Han i Horner
  • Zaktualizowano opis ulepszenia Han i Hornera poziomie 7, Zestaw ulepszeń: Port gwiezdny Dominium, aby uwzględnić zmienioną premię do szybkości ataku zjaw.
  • Teraz Platforma myśliwców szturmowych posiada przycisk wyboru jednostki robotniczej podczas budowania.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że zagrzebane wdowie miny nie otrzymywały ulepszeń pancerza.
  • Poprawiono skróty klawiszowe powiązane z krukiem Teja.
 • Raynor
  • Naprawiono błąd, który powodował, że ulepszenie 15 poziomu – Sprzęt Najemników – dawało zbyt dużą premię do szybkości ataku.
 • Stiukow
  • Dodano prawidłowy znacznik Biologiczny Apokaliskowi Stiukowa.
  • Dodano prawidłowy znacznik Opancerzony Aleksandrowi Stiukowa.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że Apokalisk zadawał obrażenia rozpryskowe głównemu celowi.
  • Teraz zdolność Apokaliska, Podziemna szarża, zadaje prawidłowe obrażenia od zdolności zamiast od walki w zwarciu.
  • Teraz Zainfekowana baza kolonistów posiada przyciski wyboru jednostki robotniczej i zatrzymania podczas budowania.
  • Teraz Zainfekowany bunkier posiada przyciski wyboru jednostki robotniczej i zatrzymania podczas budowania.
 • Swann
  • Naprawiono błąd, który powodował, że Roboty ARES Swanna nie ogłuszały przeciwników.
  • Nieznacznie zmniejszono liczbę okresów zdolności Namierzanie, aby uniknąć zadawania ułamkowych obrażeń.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że zdolność cyklonu, Namierzanie, zadawała za dużo obrażeń Dehace.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że ulepszenie Swanna, Kel-moriańskie ładownice automatyczne, zapewniało zbyt dużą szybkość ataku.

Tryb wieloosobowy

 • Zwolnienie nadrządcy i nadzorcy nie będzie już opóźniać aktywacji zdolności Nadzoru i Trybu nadzoru.
 • Podczas rzucania Bomby Pasożytniczej wielokrotnie na ten sam cel, efekt błysku będzie wyświetlany prawidłowo i nie zniknie przedwcześnie.
 • Podczas korzystania z pasożytu neuronalnego na żmiju, który używa Bomby Pasożytniczej, efekt bomby nie zmieni właściciela.