StarCraft II – Informacje o aktualizacji 4.6.0Blizzard Entertainment|4 września 2018

Ogólne

 • Nowy dowódca w trybie współpracy i komentator: Tychus
  • Kontroluj do pięciu jednostek bohaterskich na polu walki.
  • Wybieraj spośród ośmiorga różnych banitów o wyjątkowych cechach i zdolnościach.
  • Dostosuj swoją ekipę do wrogiej armii.
  • Więcej można dowiedzieć się z naszego artykułu.
 • Nowy zestaw mistrzowski do trybu współpracy:
  • Zawiera dowódcę i komentatora Tychusa oraz miesięczny stymulator PD do trybu współpracy.
   • Stymulator kumuluje się ze stymulatorem z Łupu Wojennego.
 • Nowy komentator (francuski): O’Gaming.
  • „WaLLez!”. Słynny francuski duet komentatorów, Alexandre „Pomf” Noci i Hadrien „Thud" Noci, znani jako „Pomf i Thud”, będzie teraz zagrzewać was do boju w grze StarCraft II! Ci dwaj francuzi, słynący ze specyficznego poczucia humoru i skłonności do przesady, zwykle komentują grę ze studia O’Gaming w Paryżu. Produkowali również turnieje Iron Squid & Nation Wars, a także parę innych wydarzeń O'Gaming TV.

Misje w trybie współpracy

Ogólne

 • Przechwytywacz i szarańcza dziedziczą po jednostkach, które je powijają, wszystkie wzmocnienia szybkości ataku i obrażeń lub osłabienia.
 • Miejsca odradzania bohaterów zachowają skróty klawiszowe przez cały mecz dla dowódców Kerrigan, Zagary, Alaraka i Novy.

Abatur

 • Gniazda Infekcji
  • Teraz pozwala toksycznym gniazdom pozostawiać po sobie dodatkowe 50% biomateriału.
  • Teraz, poza dotychczasową funkcjonalnością, zapewnia toksycznym gniazdom 60% szans na odrodzenie, jeżeli zginą.
 • Zmieniono Obrażenia i szansę na ożywienie Toksycznego Gniazda Abatura na poziomie mistrzowskim na Obrażenia zadawane przez Toksyczne Gniazdo na poziomie mistrzowskim.
  • Nie zapewnia już toksycznym gniazdom szansy na odrodzenie.
  • Teraz zwiększa maksymalne obrażenia zadawane przez toksyczne gniazda o 2% za każdy wydany punkt, maksymalnie do 60%.
 • Czas odnowienia zdolności Symbionta na poziomie mistrzowskim zastąpiono Ulepszeniem zdolności Symbionta na poziomie mistrzowskim.
  • Nowe mistrzowskie ulepszenie zwiększa obrażenia zadawane i absorbowane przez Symbionta Abatura o 3,33% za każdy wydany punkt, maksymalnie do 100%.
 • Zwiększono Szansę na podwójny biomateriał na poziomie mistrzowskim z 0,5% do 1% za każdy wydany punkt.
  • Zwiększono maksymalną szansę z 15% do 30%.
 • Leczenie na poziomie mistrzowskim zastąpiono Czasem działania Leczenia na poziomie mistrzowskim.
  • Czas działania Leczenia na poziomie mistrzowskim wydłuża je o 10% za każdy wydany punkt, maksymalnie do 300%. 
 • Leczenie z upływem czasu zmieniono z 50 punktów zdrowia w ciągu 15 sekund do 50 punktów w ciągu 10 sekund.
 • Znajdźki z biomateriałem są teraz gromadzone z odległości 3 (wcześniej 1,9).
 • Dostosowano podstawową częstotliwość wypadania biomateriału:
  • Na poziomie łatwym i normalnym – 5 na każdy punkt zaopatrzenia (wcześniej 4).
  • Na poziomie trudnym – 4 na każdy punkt zaopatrzenia (wcześniej 3).
  • Na poziomie brutalnym – 2,5 na każdy punkt zaopatrzenia (wcześniej 2).
 • Karakan
  • Zmniejszono koszt Szponów Kopiących ze 150/150 do 100/100. 
  • Zmniejszono koszt opracowania Powłoka Adaptywnej ze 150/150 do 100/100. 
  • Zmniejszono koszt opracowania Żółci Jodowodorowej ze 150/150 do 100/100. 
  • Zwiększono premię do pancerza od Powłoki Adaptywnej 3 do 6 punktów. 
 • Pustoszyciel
  • Teraz biomateriał skraca czas odnowienia Żrącej Żółci, maksymalnie do 50% przy 100 jednostkach biomateriału.
  • Zwiększono zasięg Żrącej Żółci z 9 do 12. 

Alarak

 • Przeciążenie Osłon i szybkość ataku na poziomie mistrzowskim
  • Zmniejszono premię z 7% do 2% za każdy wydany punkt.
  • Zmniejszono maksymalne premie z 210% do 60%. 
 • Wzmocnienie na poziomie mistrzowskim
  • Zwiększono z +0,5 sekundy za każdy wydany punkt do +1 sekundy za każdy wydany punkt.
  • Zwiększono maksymalne premie z 15 do 30 sekund.
 • Czas odnowienia Floty Śmierci na poziomie mistrzowskim
  • Zwiększono premię z -2 do -4 sekund za każdy wydany punkt.
  • Zwiększono maksymalne premie z -60 do -120 sekund.
 • Wzmocnienie
  • Teraz resetuje czasy odnowienia Zabójczej Szarży i Fali Zniszczenia.
  • Teraz liczy podwójnie mechaniczne jednostki Alaraka.
 • Zwiększono szybkość ataku Przeciążenia Osłon o 95%. 
 • Zwiększono absorpcję obrażeń przez barierę Przeciążenia Osłon z 200 do 400 punktów. 
 • Pogromca
  • Zmieniono zadawane obrażenia z 10 punktów (14 przeciwko celom opancerzonym) do 13 (18 przeciwko celom opancerzonym).
  • Teraz ulepszenie uzbrojenia naziemnego zapewnia pogromcom +1 punkt obrażeń (+2 przeciwko celom opancerzonym) zamiast +1.
  • Zdolność Mignięcie zastąpiono Mignięciem fazowym.
   • Zachowuje pełną funkcjonalność Mignięcia.
   • Po użyciu zdolności pogromca zada podwójne obrażenia w kolejnym ataku.
 • Zwiększono promień działania awangardiera o 100%.
 • Teraz ulepszenie uzbrojenia naziemnego zapewnia +10 punkt obrażeń (+18 przeciwko celom opancerzonym) zamiast +10.
 • Pryzmat bojowy
  • Jest teraz uznawany za prawidłowy cel Przeciążenie Budowli w Trybie fazowania.
  • Zwiększono promień działania z 4,75 do 6,5.
  • Zwiększono szybkość ruchu z 2,5 do 3,38.
  • Skrócono czas transformacji 1 do 0,75 sekundy.
  • Teraz może się transformować bez zatrzymywania.
 • Zmieniono nazwę Ulepszenie uzbrojenia naziemnego na Ulepszenie uzbrojenia protosów.
 • Zmieniono nazwę Ulepszenie pancerzy naziemnych na Ulepszenia pancerzy protosów.
 • Pryzmaty bojowe, statki-matki i niszczyciele nie zaczynają już gry z 3 poziomem ulepszeń powietrznych i naziemnych, ale zamiast tego korzystają z ulepszeń Alaraka.

Artanis

 • Dragon
  • Zwiększona szybkość ruchu z 2,25 do 2,95.
  • Zwiększono podstawową liczbę punktów życia z 80 do 100.
  • Zmieniono szybkość broni z 2 na 1,764.
  • Zmniejszono zadawane obrażenia z 14 punktów (+28 przeciwko celom opancerzonym) do 15 (+30 przeciwko celom opancerzonym).
  • Teraz otrzymuje +2 punkty (+3 przeciwko celom opancerzonym) zamiast +1 (+3 przeciwko celom opancerzonym).
  • Zmieniono nazwę ulepszenia Tryliczna siatka kompresyjna na Trilyczne systemy kompresyjne.
   • Teraz zwiększa ilość punktów życia dragona o 20 (wcześniej o 40).
   • Pozwala na regenerację osłon w walce i podwaja tempo ich regeneracji (z 2 do 4).

Han i Horner

 • Zmniejszono koszt aktywacji maskowania zjawy Asteria Han i Hornera z 25 do 0 punktów energii.

Raynor

 • Zmniejszono koszt aktywacji maskowania banshee Raynora z 25 do 0 punktów energii.

Swann

 • Zmniejszono koszt aktywacji maskowania zjawy Swanna z 25 do 0 punktów energii.

Stiukow

 • Zmniejszono koszt aktywacji maskowania zainfekowanej banshee Stiukowa z 25 do 0 punktów energii.

Vorazun

 • Czas działania Gwardii Cieni na poziomie mistrzowskim
  • Wydłużono z 0,5 do 2 sekund za każdy wydany punkt.
  • Wydłużono maksymalny czas działania z 15 do 60 sekund.
 • Teraz Atak z ciemności zapewnia zamaskowanym jednostkom dodatkowe 25% regeneracji energii poza dotychczasową funkcjonalnością.
 • Centurion
  • Teraz Mroczny wir zapewnia dodatkowe 100 punktów osłon na 10 sekund poza dotychczasową funkcjonalnością.
  • Zwiększono sprawdzanie zasięgu Mrocznego wiru z 0,1 do 1.
 • Tropiciel
  • Zwiększono zadawane obrażenia z 10 punktów (+14 przeciwko celom opancerzonym) do 13 (+18 przeciwko celom opancerzonym).
  • Teraz ulepszenie uzbrojenia naziemnego zapewnia tropicielom +1 punkt obrażeń (+2 przeciwko celom opancerzonym) zamiast +1.
  • Teraz Reaktor fazowy przywraca 80 punktów osłon przez czas działania efektu (wcześniej 40).
  • Teraz Reaktor fazowy maskuje tropicieli na 5 sekund poza dotychczasową funkcjonalnością.
 • Skrócono czas opracowywania ulepszenia Mignięcia mrocznych templariuszy ze 100 do 90 sekund.
 • Zwiększono zasięg użycia zdolności Kontrola umysłu mrocznego archonta z 7 do 9.
 • Wyrocznia
  • Teraz Cichy napęd, poza dotychczasową funkcjonalnością, zapewnia wyroczniom stałe maskowanie.
  • Zmniejszono koszt aktywacji Wiązki pulsarowej z 25 do 0 punktów energii.
  • Teraz wykorzystuje ulepszenia uzbrojenia powietrznego i zapewnia +2 punkty obrażeń (+3 przeciwko lekkim celom) za każdego ulepszenie.
 • Teraz zdolność promienia otchłani, Dopasowanie pryzmatyczne, zapewnia maksymalnie +6 punktów zadawanych obrażeń przeciwko jednostkom opancerzonym (wcześniej +4).

Poprawki błędów

Ogólne

 • Komentator Alex007
  • Teraz podczas próby przesyłu jednostki w miejsce pozbawione pola zasilającego odtwarzana jest prawidłowa kwestia.
  • Teraz kwestie o rozpoczęciu i zakończeniu gry są odtwarzane prawidłowo.

Kampania

 • Portret nosiciela roju ryjownika nie jest już przyciemniony.

Tryb współpracy

 • Poprawiono opis zdolności Eksplozja Toksycznego Gniazda i nie mówi on już o zadawaniu obrażeń budowlom.
 • Teraz opis mrocznego pylonu Vorazun pokazuje prawidłową wartość premii do obrażeń.
 • Teraz ulepszenie Raynora, Udoskonalona Optyka, obejmuje krążowniki.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że kratery wokół centrum dowodzenia Raynora były ciemniejsze niż zamierzono.
 • Zwiększono priorytet zaznaczania dla Herkulesa Swanna.

Edytor

 • Poprawiono kilka zestawów pól, które wyświetlały nazwy wewnętrznych ciągów.

Tryb wieloosobowy

 • Naprawiono błąd, który powodował, że ERK budujące obok siebie czasami zatrzymywały stawianie jednej z budowli.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że przyrost grzybni wyzwalał czas odnowienia bariery nieśmiertelnego, ale nie stosował wzmocnienia osłon.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że thory w trybie Ładunku o dużej mocy zadawały jeden punkt obrażeń podstawowych mniej za każde ulepszenie niż zamierzono.
 • Teraz wikingi będące pod wpływem efektu działania Pocisku przeciwpancernego kruka nie tracą już wskaźnika wizualnego po transformacji.
 • Teraz wikingi wyładowane z promu medycznego posiadają prawidłową animację desantu.
 • Zwiększono rozmiary stacji inżynieryjnej, zbrojowni i bunkra na minimapie, aby dostosować je do innych budowli o rozmiarach 3 na 3.
 • Teraz użycie Przywołania zbiorczego nexusa lub Przywołania strategicznego statku-matki na destabilizatorze anuluje jego aktywny Oczyszczający rozbłysk.